la ginesta

l’onze de setembre de 1918

 Amb el nom de “Sindicato Agrícola de Ginestar” va ser constituït per una desena d’homes que van signar-ne els estatuts i va nomenar Joan Pujol com a president.

La societat tenia com a objectiu organitzar, promoure i dirigir els interessos dels associats − propietaris, colons, parcers i també jornalers − mitjançant la creació de set seccions, algunes de les quals continuen vigents avui dia:

Secció 1a. Cooperativa de consum: encarregada de la compra venda d’adobs, sofres, grans, llavors i altres productes agrícoles.

Secció 2a. Cooperativa de producció: responsable de la transformació i preparació del capoll de seda, de l’elaboració de vins i olis, així com de l’emmagatzematge d’ametlles, avellanes i cereals. També ho és de la construcció d’un local per poder elaborar i emmagatzemar tots aquests productes.

Secció 3a. Caixa d’estalvis i préstecs: és l’estimuladora de l’estalvi dels associats i familiars, que podien fer imposicions a partir de cinc ptes. remunerades al 3%. Alhora, aquests diners també servirien de préstec al Sindicat per poder fer les obres de construcció de la seva seu social. També es preveia deixar préstecs als socis amb necessitats econòmiques al tipus d’interès del 5%.

Secció 4a. Mutualitat i previsió: promotora entre els socis i familiars de la constitució de pensions de vellesa, accidents de treball, rendes vitalícies, etc. i intermediària entre les societats de previsió i els socis.

Secció 5. Assegurances: en aquesta secció es proposava assegurar les collites contra pedregades o altres agents atmosfèrics, les propietats rústiques i també les pecuàries per la mort o inutilització dels animals, tan importants en aquella època per fer les feines del camp.

Secció 6a. Cooperativa de crèdit: tenia com a objectiu adquirir deutes, sota la garantia solidària dels socis proporcionalment a les seves riqueses, per fer obres d’utilitat pública per a la població en general i, en especial, pel Sindicat, i comprar maquinària per elaborar tots els seus productes.

Secció 7a. Recreació: l’objectiu era tenir un local per a l’esbarjo dels socis, que també servís per fer conferències del mateix Sindicat, i l’organització d’una biblioteca on es recollissin les revistes, llibres i fulletons que anés adquirint el Sindicat.

L’any 1945 es van modificar els estatuts de la cooperativa, s’hi afegeixen diferents articles per poder crear la Caixa Rural i se’n canvia el nom, que passa a anomenar-se Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària la Ginesta.

L’any 1983, la Cooperativa es va integrar a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per tal de poder estar assessorada constantment pel que fa a les seccions de crèdit i a les normatives vigents. Al llarg d’aquests anys, també n’ha anat modificant els estatuts actualitzant-los a les lleis que han anat sorgint. Així mateix, va canviar la seva denominació per l’actual: Agrícola i Secció de Crèdit la Ginesta, Societat Cooperativa Catalana Limitada.

coopera!

Formar part del projecte comú de La Ginesta.

socis

clients

la ginesta arquitectura

El 19 de desembre de l’any 1928 se sol·licita autorització a l’Ajuntament de Ginestar per poder emplaçar la seu social del Sindicat als terrenys propietat de Mercedes Pàmies Navarro, situats a la part sud de la plaça de Catalunya. L’Ajuntament acorda per unanimitat la petició i tots els drets adquirits per l’Ajuntament passen al Sindicat amb la condició d’urbanitzar la plaça de Catalunya en un termini de 2 anys i l’obligació de deixar una passarel·la paral·lela a la façana.

La construcció dels edificis principals es va fer entre els anys 1928 i 1935, i entre el 1935 i el 1936 es va iniciar la construcció del tercer edifici conegut com a Sala d’espectacles. Durant la Guerra Civil Espanyola, el local va quedar a mig construir i els bombardejos van afectar l’estructura de tots els edificis. No va ser fins al 1945 que es va decidir la reconstrucció i reforma tant del local com dels dos edificis principals, encarregant-ho a l’arquitecte Salvador Ripoll Sahagún.

Durant molts anys, el local d’espectacles propietat de la Cooperativa va estar llogat a Pere Pujol Barenys i, posteriorment, als seus hereus. Finalment, el 30 de setembre de 1971 va acabar l’arrendament i la Cooperativa en va cedir l’ús gratuït a la Societat cultural i recreativa La Ginesta per tal que hi organitzés els actes de les festes majors, el cinema, etc.

coneix-nos!

de dilluns a divendres

8:00 PM -14:00 AM

dimarts i dijous

16:00 PM -18:30 PM

dissabte

8:00 PM – 13:00 AM

Contacta

telèfon

+34 977 409 009

correu

coopginestar@tinet.cat

coopginestar@gmail.com

cooperativa@laginesta.cat

Adreça

Plaça Cataluna, 3 i 5                           

(43748) Ginestar – Ribera d’Ebre

Share This